Använd miljövänlig el

Genom att använda miljövänlig el gör du en betydande insats för miljön. Till den gröna elen hör bland annat den energi som kommer från både vattenkraft och solenergi. Att välja ett snällare alternativ för vår planet kan även resultera i en rad fördelar för dig som konsument, då det till exempel kan leda till reducerade elkostnader. Med andra ord är den gröna elen både ett etiskt och ett ekonomiskt energialternativ!

Hur kan jag spara pengar?

Klimatsmart el kan resultera i att du sparar pengar varje månad som vanligtvis skulle ha gått till elkostnader, vilket beror på lite olika faktorer. För det första använder sig många gröna bolag av rörliga elpriser, som innebär att priset baseras på svängningarna på elmarknaden. För det andra finns det numer företag som arbetar med att förhandla med olika elbolag åt dig som kund i syfte att få fram grön el till lägsta möjliga pris, vilket vanligtvis understiger beloppet för el som inte är miljövänlig. Det innebär i sin tur att du kan titta på TV med lite bättre samvete och ekonomi.

Vad innebär vattenkraft och solenergi?

miljövänlig el

Vattenkraftverken fungerar genom att magasin fylls på med regn och smält snö under året. När behovet av el sedan ökar under vinterhalvåret släpps vattnet succesivt ut, för att få skapa den mängd el som krävs. Det sker genom att lägesenergin mellan olika nivåer utnyttjas, där ju högre skillnad leder till desto mer el. Vattnet som då transporterats till en lägre nivå passerar sedan roterande turbinblad, som i sin tur reglerar en generator så att vi kan utnyttja energin.

Solel i sin tur fungerar utmärkt som energikälla där solintaget är tillräckligt i jämförelse med behovet av energi. Det sker genom att särskilda solceller kopplas samman till ett elnät, varpå miljövänlig energi kan användas. Solel lämpar sig särskilt bra för korttidsboenden i form av till exempel en båt eller husvagn.

Annan miljövänlig el

Till kategorin grön el hör även vindkraftverk, som då omvandlar vind till el. Det sker kortfattat genom de vindar som skapas när jordens atmosfär värms upp tillräckligt av solen. Sammanfattningsvis har du inget att förlora på att välja miljövänlig el, så använder du dig inte redan av det – byt redan idag!