Förnyelsebara energikällor för hemmet

Många av oss vill bidra till en bättre miljö där vi använder förnyelsebar energi istället för exempelvis kärnkraft, kol och olja. Dels är det ett sätt att bidra till en bättre miljö men ofta kan det dessutom effektivisera vårt energianvändande och sänka våra kostnader. Att se över källorna till den energi vi använder i våra hus och hem har alltså många fördelar.

Förnyelsebara energikällor för hemmet

Bland de förnyelsebara energikällorna känner nog de flesta igen exempelvis vind- och solkraft och olika former av bioenergi. Men det finns också långt utvecklad forskning inom exempelvis vågkraft och andra energikällor som vi ännu inte lyckats utveckla i större skala.

Att välja förnyelsebara energikällor

Är man husägare har man, till skillnad från de som bor i en lägenhet, en större möjlighet att välja förnyelsebara energikällor. Beroende på förutsättningarna så kan man exempelvis installera en bergvärmepump, börja elda med pellets istället för olja eller bygga en solcellsanläggning. Marknaden för produkter och lösningar på det här området har vuxit snabbt de senaste åren. Och det finns idag gott om möjligheter till rådgivning på området likväl som olika ekonomiska stöd för att ställa till mer grönare energi.

Några olika förnyelsebara energikällor

Solen är en bra källa till energi även om vi av värdemässiga förutsättningar har en begränsad tillgång på våra breddgrader. Men solcellspaneler kan vara en lönsam investering för den som vill använda sig av mer grön el.

Vindkraft är något som stadigt byggts ut i vårt land och det finns även vindkraftverk i mindre modeller som kan försörja ett eller flera hushåll. Dock är de större anläggningarna mer vanliga och en energikälla som vi varit bra på att expandera i Sverige.

Bioenergi har kommit starkt på senare år och många husägare har gått från olja till att exempelvis använda pellets istället.

Bergvärme är en annan populär lösning där man i och för sig behöver en värmepump som kräver el men där det som man kan utvinna mer än väl kompenserar den driftskostnaden.

Att bygga nytt med förnyelsebara energikällor är också något som blivit allt vanligare och även mer ekonomiskt både på kort och längre sikt. Ett exempel är passivhus som är ett samlingsbegrepp för byggtekniker som skapar energisnåla hus som tar tillvara på den energi huset i sig självt skapar.

Genom att effektivisera användandet och välja förnyelsebar energi så skapar vi en bättre miljö samtidigt som det långsiktigt sänker kostnader både för samhället och individer.